HOŞGELDİNİZ..
KAŞANLILIYIZ ÇOK ŞÜKÜR:)

GOCEBELER.

           
                                   BİZİM GÖÇEBELER                                                       Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde devlet ve göçebeler ilişkisini ele alan önemli bir kitap. Rudi Paul Lindner, bu kitabında, üzerinde çok söz söylenip az araştırma yapılan, kuruluş dönemine damgasını vuran aşiret olgusunu ve yapısını çözümlüyor. Bu arada gazilik tartışmasından Osmanlı-Bizans ilişkisine, oradan Osmanlı'nın kurduğu tarım düzeninin niteliğine, göçebeliğe karşı geliştirdiği siyasete dair oldukça özgün ve eleştirel bir yaklaşım geliştiriyor. Lindner'in bu kitabı, Anadolu'da göçebe ekonomisinin niteliği ve boyutlarını, Osmanlı beyliğinin devletleşme sürecinde giderek sünnileşmesine paralel olarak göçebelerin 'Alevileşip' 15. yüzyılın sonlarına doğru nasıl İran'da yükselen Safevi devletini destekler hale geldiklerini tarihsel bağlamı içinde adım adım irdeleyen yegâne kapsamlı çalışmadır. Kitabın diğer önemli özelliği, yazarın, başta tahrir defterleri olmak üzerer Osmanlı ve Bizans kaynaklarından Dediği Sultan efsanesi ve Şikâri'nin tarihine uzanan çok zengin ve farklı türden kaynakları bizim için 'konuşturması' ve en önemlisi bu tarihsel metinleri modern antropolojinin kavramları ve kuramsal çerçeveleri içinde okumasıdır. Zengin ve yoğun içeriği, kendine özgü ince üslubuyla, erken dönem Osmanlı tarihi araştırmaları en çok tartışma yaratanlardan biri olan Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar'ın Türkçe çevirisini, hayli geç de olsa okurların dikkatine sunmakla tarih bilgi ve kültürümüze önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.   

                                          YORUMLARINIZ İÇİN=rushalil@hotmail.com