HOŞGELDİNİZ..
KAŞANLILIYIZ ÇOK ŞÜKÜR:)

KIZILBAŞLIĞIN TANIMI?

Safevi döneminde Kızılbaş askeri
Kızılbaş (Farsça: قزلباش Qizilbāsh), Anadolu'dan Safevi topraklarına göç eden Türkmenlerin başlarına giymiş olduğu kızıl renkli mihverin etrafına Oniki İmam inancını simgeleyen oniki kıvrımlı kumaş ile sarılmış başlığı taktıkları için kızılbaş olarak adlandırılmış topluluk.

Şah İsmail'in babası Şeyh Haydarın rüyasına çıkan İmam Ali'nin emrine göre bu başlığı takmaya başladığı düşünülmektedir.

Kızılbaşlar Osmanlı Devleti ve Şeybani Hanlığı'nın "Kızılbaş ülkesi" olarak hitap etikleri Safevi Hanedanı'nın kurulmasında büyük rolü oynamış ve 'soyurghal' adlı büyük toprak sahibi olmuşlardır. Ancak siyaseti karıştırdıkları gerekçesiyle Kızılbaş ordusu yerine saray gulam (Osmanlı'daki Kapıkulu)larından modern orduyu oluşturan Şah Abbas tarafından merkezden uzaklaştırılmışlardır.

.

Safevi Hanedanın kuruluşuna katkıda bulunan oymaklar [değiştir]

Kızılbaş ordusunu oluşturan 7 Türkmen oymakları:

Anadolu'da Kızılbaş [değiştir]

Kızılbaş sözcüğü Anadolu Alevilerini tanımlamak için de kullanılmıştır. osmanlı kayıtlarında "alici türkmenlere" kızılbaş denilirdi.